गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

Gujarat University, Ahmedabad

गुजरात राज्यातील अहमदाबाद येथे १९५० साली गुजरात विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. या विद्यापीठाचे स्वरुप संलग्न व अध्यापनात्मक आहे.

एकही घटक महाविद्यालय नसलेले राज्यातील हे एकमेव विद्यापीठ आहे.

या विद्यापीठाचा सर्व प्रशासकीय कारभार हा कुलसचिवांकडे असून या विद्यापीठास एकूण १३६ महाविद्यालये संलग्न आहेत.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*