कापूस – १२००० बीसी

Cotton - 12000 BC

१२००० बीसी पासून इजिप्तशियन संस्कृतीला कापसाची ओळख होती, कापडाचा वापर होता.

मेक्झिकन गुंफामध्ये ७००० वर्ष जुने कापडाचे तुकडे व तंतू आढळले.

भारतात ३००० वर्षापासून कापसाचे उत्पादन होते.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*