दृष्टीक्षेपात सातारा

क्षेत्रफळ : १०,४८० चौ.कि.मी लोकसंख्या :२८,०९,००० उत्तरेला पुणे जिल्हा. पूर्वेला सोलापूर जिल्हा. दक्षिण व आग्नेयेला सांगली जिल्हा. वायव्येस रायगड जिल्हा. पश्र्चिमेला सह्याद्रीच्या रांगा.

दृष्टीक्षेपात सांगली

क्षेत्रफळ : ८,५७२ चौ.कि.मी लोकसंख्या : २८,२०,५७५ उत्तरेला व वायव्येला सातारा जिल्हा. उत्तर व ईशान्येला सोलापूर जिल्हा. पूर्वेला विजापूर (कर्नाटक). दक्षिणेला बेळगाव (कर्नाटक). नैऋत्येला कोल्हापूर जिल्हा. पश्चिमेला रत्नागिरी जिल्हा.

दृष्टीक्षेपात रत्नागिरी

क्षेत्रफळ : ८३२६ चौ.कि.मी लोकसंख्या :१६,९६,७७७ पश्चिमेस अरबी समुद्र,. पूर्वेस सातारा, सांगली जिल्हा. उत्तरेस रायगड जिल्हा.

दृष्टीक्षेपात रायगड

क्षेत्रफळ : ७,१६२ चौ.कि.मी लोकसंख्या :२२,०५९७२ पश्र्चिमेला अरबी समुद्र. पूर्वेला सह्याद्रीची पर्वतरंग, पुणे जिल्हा. आग्नेयेला सातारा जिल्हा. दक्षिणेला रत्नागिरी जिल्हा. वायव्येला मुंबई जिल्हा.

दृष्टीक्षेपात पुणे

क्षेत्रफळ : १५६४२ लोकसंख्या :७२,३३,००० उत्तर-पश्चिमेस ठाणे जिल्हा. पश्चिमेस रायगड जिल्हा. दक्षिणेस सातारा जिल्हा. दक्षिण-पूर्वेस सोलापूर जिल्हा. उत्तर-उत्तरपूर्वेस अहमदनगर जिल्हा.

दृष्टीक्षेपात परभणी

क्षेत्रफळ : ६२५०.५८ चौ.कि.मी लोकसंख्या :१५,२७,७१५ उत्तरेस हिंगोली जिल्हा. पूर्वेस नांदेड जिल्हा. दक्षिणेस लातूर जिल्हा. पश्चिमेस बीड जिल्हा.

दृष्टीक्षेपात उसमानाबाद

क्षेत्रफळ : ७५१२ चौ.कि.मी लोकसंख्या : १४,८६,५८६ नैऋत्येला सोलापूर जिल्हा. वायव्येला अहमदनगर जिल्हा. उत्तरेला बीड जिल्हा. पूर्वेला लातूर जिल्हा. दक्षिणेला कर्नाटकातील बिदर, गुलबर्गा जिल्हे.

दृष्टीक्षेपात नाशिक

क्षेत्रफळ : १५५३० लोकसंख्या :४९९३००० उत्तरेला धुळे जिल्हा. पूर्वेला जळगाव जिल्हा. आग्नेयेला औरंगाबाद जिल्हा. दक्षिणेला अहमदनगर जिल्हा. वायव्येला डांग व सुरत जिल्हे (गुजरात)

1 2 3 4 35