ती मैफिल म्हणजे गदिमा आणि माझा मामा दोघांच्या सहनशक्तीची परिक्षाच!

शेवटी मैफिलीत गदिमा आणि माझा संगीतप्रेमी मामा असे दोनच श्रोते ऊरले. पण पानाचा डबा काही आला नाही. शेवटी गदिमा रागारागाने खाली आले आणि म्हणाले “अरे ! तुम्हाला यायचं नसलं तर येऊ नका. पण पानाचा डबा तरी द्याल कि नाही?”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*