निराकार गुरु, गुरु रे निर्गुण

गुरुचं महत्व सांगणारं ‘देऊळबंद’ चित्रपटातील एक सुमधुर गाणं.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*