मुंबईचे ग्रामदैवत मुंबादेवी

Mumbadevi Temple

मुंबादेवी ही मुंबईची ग्रामदैवत आहे. इ.स. १७६७ साली व्हिक्टोरीया टर्मिनसच्या बांधकामावेळी इंग्रजांनी मुंबादेवीचे पुरातन मंदीर हटवून काळबादेवी-भुलेश्वर भागात बांधून दिले.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*