निसर्ग सौंदर्याचे शहर : अनीनी

अरुणाचलच्या दिंबाग घाटी या जिल्ह्यातील अनीनी शहर हे लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहे.

निसर्ग संपन्नतेमुळे स्वर्गीय सौंदर्य म्हणूनच याची ओळख आहे.

शांतीप्रिय पर्यटन स्थळ म्हणूनही या शहराची ओळख आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*