पुणे येथील कसबा गणपती

Kasaba Ganapati, Pune

कसबा गणपती हा पुणे शहराचे ग्राम दैवत म्हणून ओळखला जातो. पुणे शहरात कसबा पेठेत जिजामाता उद्यानाजवळ हे गणेश मंदिर आहे.

इ.स. १६३६ साली शहाजी राजांनी पुण्याला राजवाडा बांधला तेव्हा जिजाबाईनी ह्या गणेशाची समारंभपूर्वक स्थापना केली. श्रीचे मंदिर चारही बाजूने बंदिस्त असून पश्चिमाभिमूख आहे पण गणेश मूर्ती उत्तराभिमुख आहे. मूर्ती ३ फुट उंच ५ फुट रूंद आकाराची आहे. या मूर्तीला दोन हिऱ्याचे डोळे व माणकाची बेंबी आहे.

पुणेकर मंगल कार्याची अक्षदा प्रथम या गणेशाला देतात.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*