नागपूर जिल्ह्याची भौगोलिक माहिती

नागपूर जिल्हा हा महाराष्ट्र राज्याच्या विदर्भ विभागात येतो. नागपूर जिल्हा हा भारताच्या जवळजवळ मध्यभागी स्थित असून नागपूर शहर हे महाराष्ट्र राज्याची उपराजधानी आहे. जिल्ह्यातील सरासरी पर्जन्यमान १,२०५ मी.मी. इतके आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*