उत्तराखंड मधील थाळी

उत्तराखंड मधील थाळी. उत्तराखंडमध्ये ज्याप्रमाणे निसर्गाची विविध रुपे दिसतात त्याचप्रमाणे येथील खाद्यसंस्कृतीमध्येही निसर्गाच्या बदलत्या रुपामुळे विविधता दिसते.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*