पिवळ्या मुगडाळीची बालुशाही

साहित्य : मुगाचे पीठ, साजूक तूप, साखर, वेलची, केशर, दूध, चवीनुसार मीठ.

कृती : प्रथम दूध, तूप एकत्र करुन ते गरम करणे. थंड झाल्यावर त्यात भिजेल एवढे मुगाचे पीठ घेणे. व ते चांगले मळून एक तासभर ठेवणे. नंतर त्याचे गोळे करुन साजूक तूपातून तळून बाजूला काढणे.

साखरेचा एकतारी पाक करुन त्यात केशर आणि वेलची घालणे. आणि हा पाक त्या तळलेल्या गोळ्यावंर ओतणे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*