दृष्टीक्षेपात वाशिम

क्षेत्रफळ : ५,१५० चौ.कि.मी. लोकसंख्या : १०,२०,२१६ पूर्वेस यवतमाळ जिल्हा. उत्तरेस अकोला जिल्हा. ईशान्येस अमरावती जिल्हा. पश्चिमेस बुलढाणा जिल्हा. दक्षिणेस हिंगोली जिल्हा.

दृष्टीक्षेपात वर्धा

पूर्व व उत्तरेस नागपूर जिल्हा. पश्चिमेस अमरावती जिल्हा. दक्षिणेस यवतमाळ, चंद्रपूर जिल्हा.

दृष्टीक्षेपात ठाणे

क्षेत्रफळ : ९५५८ कि.मी. लोकसंख्या : १,१०,५४,१३१ (२०११ च्या गणनेनुसार) पश्चिमेस अरबी समुद्र. उत्तरेस गुजरात, वलसाड जिल्हा. पूर्वेस अहमदनगर जिल्हा व नाशिक जिल्हा दक्षिणेस रायगड व मुंबई हे जिल्हे. ठाणे शहर हे मुंबईच्या उत्तरेस वसलेले […]

दृष्टीक्षेपात सोलापुर

क्षेत्रफळ : १४८४४.६चौ.कि.मी लोकसंख्या : ३८,४९,५४३ उत्तरेस अहमदनगर जिल्हा. उत्तर व ईशान्येला सोलापूर, उस्मानाबाद जिल्हा. पूर्वेला उस्मानाबाद जिल्हा. पश्र्चिमेस सांगली, सातारा, पुणे जिल्हा.

दृष्टीक्षेपात सातारा

क्षेत्रफळ : १०,४८० चौ.कि.मी लोकसंख्या :२८,०९,००० उत्तरेला पुणे जिल्हा. पूर्वेला सोलापूर जिल्हा. दक्षिण व आग्नेयेला सांगली जिल्हा. वायव्येस रायगड जिल्हा. पश्र्चिमेला सह्याद्रीच्या रांगा.

दृष्टीक्षेपात सांगली

क्षेत्रफळ : ८,५७२ चौ.कि.मी लोकसंख्या : २८,२०,५७५ उत्तरेला व वायव्येला सातारा जिल्हा. उत्तर व ईशान्येला सोलापूर जिल्हा. पूर्वेला विजापूर (कर्नाटक). दक्षिणेला बेळगाव (कर्नाटक). नैऋत्येला कोल्हापूर जिल्हा. पश्चिमेला रत्नागिरी जिल्हा.

दृष्टीक्षेपात रत्नागिरी

क्षेत्रफळ : ८३२६ चौ.कि.मी लोकसंख्या :१६,९६,७७७ पश्चिमेस अरबी समुद्र,. पूर्वेस सातारा, सांगली जिल्हा. उत्तरेस रायगड जिल्हा.

दृष्टीक्षेपात रायगड

क्षेत्रफळ : ७,१६२ चौ.कि.मी लोकसंख्या :२२,०५९७२ पश्र्चिमेला अरबी समुद्र. पूर्वेला सह्याद्रीची पर्वतरंग, पुणे जिल्हा. आग्नेयेला सातारा जिल्हा. दक्षिणेला रत्नागिरी जिल्हा. वायव्येला मुंबई जिल्हा.

1 2 3 4