मुंबई विद्यापीठातील नेहरु ग्रंथालय

Nehru Library at Mumbai University

जवाहरलाल नेहरु ग्रंथालय हे मुंबई विद्यापीठातील प्रसिध्द ग्रंथालय आहे. मुंबई विद्यापीठ हे भारतातील सर्वात जुन्या तीन विद्यापीठांतील एक आहे. याची स्थापना इ.स. १८५७ मध्ये झाली.

मुंबई विद्यापीठाचे स्वतंत्र ग्रंथालय जवाहरलाल नेहरू ग्रंथालय या नावाने प्रसिद्ध आहे. या ग्रंथालयात ८,५०,००० च्यावर पुस्तके आहेत. ग्रंथालयाची संपूर्ण पुस्तकसूची संगणकीकृत केलेली आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*