गोड सँडविच

साहित्य : ब्रेडचे ८ स्लाइस, अमूल बटर चहाचे तीन चमचे भरून, ४ चमचे मध

कृती : ब्रेडच्या स्लाइसला एका बाजूने अमूल बटर लावून नीट पसरवून घ्या. थंडीचे दिवस असेल तर अमूल बटर एका वाटीत घालून ती वाटी गरम पाण्यात ठेवा म्हणजे ते पातळ होऊन सर्व ब्रेडला नीट लावता येते. ब्रेडचा दुसरा स्लाइस घेऊन त्याला एक चमचा मध सगळीकडे एकसारखा पसरून नीट लावा. आता अमूल लावलेल्या स्लाइसवर मध लावलेला स्लाइसच्या कोरडया बाजू बाहेर येतील. सुरीने सॅडविचचे एकसारखे दोन किंवा दोन त्रिकोण होतील अशारितीने तुकडे करा.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*