पोळीचा मेतकूट रोल

मेतकूट+ मीठ+ तुप किंवा शेंगदाणा तेल एकत्र करुन लाटलेल्या पोळीवर पसरवणे व लच्छा पराठ्या सारखे लाटणे
तुप लावून रोल करुन मुलांना देणे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*