डॉ. शशिकांत द्वारकानाथ प्रधान

जन्म – १९३३

एम.बी.बी.एस., डी.आय.एम.
वैद्यकीय व्यवसाय,

४७ वर्षे औद्योगिक वैद्यकीय सल्लागार,

नभोनाट्य, कथा लेखन,

विज्ञान पत्रिकेच्या संपादक मंडळावर,
कुमार विश्वकोशाचे एक लेखक

विश्वमित्र, प्लॉट २९२, जे.एन. पाटील मार्ग,
चेंबूर ४०००७१, फोन : २५२१३६८१

माहितीस्त्रोत – (म.वि.प.चा.) विज्ञानतंत्रज्ञान कोष

Dr Shashikant Dwarkanath Pradhan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*