अरुणाचल प्रदेशातील सर्वाधिक शाळा असलेले ‘झीरो’

Zero - The city with maximum schools in Arunachal Pradesh

अरुणाचल प्रदेशातील लोअर सुंबासिरी जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे. सर्वाधिक शंभरपेक्षा जास्त खासगी आणि शासकिय शाळा येथे आहेत.

या शहराचे नाव झीरो असले तरी अरुणाचल प्रदेशात सर्वाधिक साक्षरता असलेले हे शहर आहे. येथील साक्षरतेचे प्रमाण ६६ टक्के आहे.

पर्यटनाचे मुख्य केंद्र हे शहर आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*