दृष्टीक्षेपात सोलापुर

क्षेत्रफळ : १४८४४.६चौ.कि.मी
लोकसंख्या : ३८,४९,५४३

उत्तरेस अहमदनगर जिल्हा.
उत्तर व ईशान्येला सोलापूर, उस्मानाबाद जिल्हा.

पूर्वेला उस्मानाबाद जिल्हा.
पश्र्चिमेस सांगली, सातारा, पुणे जिल्हा.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*