नागपूरची सीताबर्डी

Sitaburdi of Nagpur

सीताबर्डी हा नागपूर शहराचा मध्यभाग. नागपूरमधील हा एक प्रमुख व्यापारी आणि निवासी भाग.

सीताबर्डी शब्दाचा अर्थ सितेची टेकडी असा होतो. येथील सीताबर्डी किल्ला एका टेकडीवर आहे. या टेकडीचे रुपांतर इंग्रजांनी किल्ल्यात केले. या किल्ल्यावर तोफखाना व दारुगोळा असे. या किल्ल्यावर अरब सेनेने हल्ला चढविल्याचीही नोंद आहे.

नागपूरचे राज्यकर्ते अप्पा साहेब उर्फ मुधोजी व्दितीय यांनी हा किल्ला बांधला आहे. या किल्ल्याचे बांधकाम काळ्या दगडात आहे. इ.स. १८१७ च्या युध्दाचे हे प्रतीक मानले जाते. हा किल्ला नंतर लष्कराच्या ताब्यात देण्यात आला.

वर्षात फक्त तिनदा, २६ जानेवारी व १५ ऑगस्ट व १ मे रोजी याचा काही भाग जनतेसाठी खुला करण्यात येतो.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*