चीनमधील पिंग यो शहर

चीनमधील प्राचीन पिंग यो शहर हान काळातील वास्तुरचनेसाठी प्रसिद्ध आहे हे शहर १४व्या शतकातील शहररचनेच्या उत्कष्ट नमुना आहे.

मिंग आणि क्विंग राजांच्या काळात हे शहर भरभराटीला आले.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*