लालगड महल, बिकानेर, राजस्थान

Lalgarh Palace at Bikaner in Rajasthan

राजस्थानातील बिकानेर शहरात लालगड महाल हा एक पुरातन राजवाडा आहे. या राजवाड्याचे बांधकाम इ.स. १९०२-१९२६ या काळात तत्कालीन महाराजा सर गंगासिंह यांनी केले आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*