भंडारा जिल्ह्यातील अंबागड किल्ला

Ambagad Fort in Bhandara District

महाराष्ट्रातील भंडारा शहरापासून २७ कि.मी. अंतरावर अंबागड किल्ला आहे.

गोंडराजा बख्त बुलंद यांच्या राजाखान पठाण या सरदाराने इ.स.१६९० ला या किल्ल्याची निर्मिती केली. या किल्ल्यात प्रसिध्द गोमुख मंदिर आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*