अॅबॉमीतील राजवाडे

बेनिन येथील अॅबॉमी राजघराण्याच्या वास्तव्याच्या ठिकाणाला विशेष महत्व आहे.

१६२५ते१९०० या काळात १२ राजांनी येथे वास्तव्य केले.

४४हेक्टर परिसरात पसरलेल्या या परिसराची नोंद जागतिक वारसा यादीत आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*