ख़ास मासे खाणाऱ्यांसाठी …..

नक्की वाचा :
ख़ास मासे खाणाऱ्यांसाठी …..!
••••••••••••••••••••••

स्पेशल मासे खरेदी संबंधित काही महत्वाच्या टिप्स :
कोणत्याही प्रकारचे मासे घेताना घट्ट बघून घ्यावेत. मासे बोटाने दाबल्यास खड्डा पडला तर तर ते शिळे, खराब समजावेत.

• पापलेट :
———–
रंगाने सफेद व चमकदार दिसणारी पापलेट ताजी असतात. पापलेट घेताना त्यांच्या डोळ्याखालील भाग दाबून पाहावा. सफेद पाणी आल्यास ती ताजी असतात, लाल पाणी आल्यास ती पापलेट शिळी असतात.तसेच पापलेट शिळी व खराब होत आल्यास त्याना पिवळसर रंग येऊ लागतो.

•भिंगी,सुरमई,रावस,कारली,हलवा :
——————————-
विकत घेण्यापूर्वी घट्ट बघून घ्यावे.माशाचे तोंड उघडून पाहिल्यास लालसर भाग दिसल्यास मासे ताजे समजावेत व काळसर दिसल्यास मासे शिळे व खराब
समजावेत.

• कोलंबी :
———–
कोलंबी लाल व पांढरी अशी दोन प्रकारची येते.

•लाल कोलंबी :
————–
लाल कोलंबी मध्ये काळसर लाल व पांढर्या हिरवट रंगाची लाल कोलंबी ताजी असते. हि कोलंबी रंगाने ऑरेंज कलरची होऊ लागली कि ती शिळी व खराब झाली असे समजावे. तसेच शिळ्या व खराब कोलंबीची डोकी तुटलेली असतात. ताजी कोलंबी घट्ट व कडक सालीची असते. शिळ्या व खराब कोलंबीचे साल मऊ पडलेले असते व घाण वास येतो.

•पांढरी कोलंबी :
—————-
पांढरी कोलंबी पचायला हलकी व जास्त चांगली असते. पांढरी कोलंबी हि पांढर्या स्वच्छ रंगाची, घट्ट व चमकदार असते. पांढर्या कोलंबीत जर पिवळसर काळा रंग येऊ लागला तर ती शिळी व खराब होत आली आहे असे समजावे. तसेच कोलंबीची डोकी तुटू लागलेली व डोक्याला काळा रंग येऊ लागलेली व साल मऊ पडलेली कोलंबी शिळी व खराब झालेली असते. ती घेऊ नये.

• करंदी :
———
तांबूस सफेद रंगाची व घट्ट सालीची करंदी ताजी असते.

• बांगडे :
———
काळसर सफेद रंगाचे चमकदार व घट्ट बांगडे ताजे असतात. तोंड उघडून पाहिल्यास लालसर रंग दिसणारे बांगडे ताजे असतात. बांगडे शिळे व खराब झाल्यास त्याना पिवळसर रंग येऊ लागतो व मऊ पडतात दाबल्यास खड्डा पडतो.

• बोंबील :
———-
ताजे बोंबील पांढऱ्या स्वच्छ रंगाचे, घट्ट व चमकदार दिसतात.त्यांच्या तोंडाच्या आतील भाग लाल असतो. बोंबील खराब होत आले कि त्याना पिवळसर रंग येऊ लागतो.

• मुडदुशा (रेणवे) :
—————–
पांढऱ्या स्वच्छ व चमकदार दिसणाऱ्या मुडदुशा ताज्या असतात. त्यांच्या तोंडाच्या आतील भाग लाल असतो. मुडदुशा शिळ्या व खराब झाल्या कि त्याना पिवळसर रंग येतो व त्या मऊ पडतात.

• मांदेली :
———-
पिवळसर सोनेरी रंगाची, घट्ट व तोंडाच्या आतील भाग लाल असलेली मांदेली ताजी असतात.मांदेली शिळी व खराब होऊ लागली कि तिला ऑरेंज रंग येऊ लागतो व त्या मऊ पडतात.

• बोय :
——-
काळसर चमकदार रंगाची व घट्ट बोय ताजी असते.जास्त मोठी बोय चवीला उग्र असते व हिरमुस वास असतो.

• शेवंड (Lobster ) :
——————–
शेवंड व खाडीची मोठी कोलंबी विकत घेताना घट्ट, कडक सालीची बघून व ताजी बघून घ्यावी.

• ओला जवळा :
—————
ओला जवळा घेताना पांढऱ्या स्वच्छ रंगाचा ताजा घ्यावा.

• शिंपल्या ( तिसऱ्या ) :
———————-
शिपल्या घेताना काळसर रंगाच्या व तोंड मिटलेल्या घ्याव्यात, किंवा जिवंत असणाऱ्या, तोंडे उघडझाप करणाऱ्या घ्याव्यात. शिपल्या खराब व शिळ्या झाल्या कि त्यांची तोंडे उघडी पडलेली असतात मिटत नाहीत.

• कालवे :
———-
कालवे घेताना पाढर्या रंगाची, मोठी व ताजी पाण्यात ठेवलेली घ्यावीत. छोटी कालवे साफ करायला व आतील खडकाची कच काढायला त्रास होतो व कचही जास्त असते. मोठी कालवे पटकन साफ करता येतात.

• चिंबोरी (खेकडे/ Crab) :
————————-
चिंबोऱ्या घेताना काळसर रंगाच्या, जिवंत व चालणाऱ्या बघून घ्याव्यात. खेकडे घेताना खेकड्याची पाठ दाबून पहावी. पाठ कडक असल्यास खेकडे आतून मांसाने भरलेले असतात. जर खेकड्याची पाठ दबली गेल्यास खेकडे आतून पोकळ असतात व खायाला काही मिळत नाही
तसेच अमावास्येला खेकडे मांसाने भरलेले असतात व पौर्णिमेला आतून पोकळ असतात असे म्हणतात.

• या अमुल्य माहितीचा पुरेपुर आनंद घ्यावा.

Avatar
About खाद्यपदार्थ WhatsApp ग्रुप 71 Articles
श्री. संजीव वेलणकरांच्या ”मराठी खाद्यपदार्थ” या WhatsApp ग्रुपवरील पाककृती...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*