शेवटी रामजन्म झाला कधी ?

रामजन्माच्या गीतासाठी गदिमा मुंबईहून धडपडत आले . दिवसभर बैठक मारून बसले .पण कागदावर अक्षर काही ऊमटेना ! हा प्रतिभेचा रूसवा तर नव्हता?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*