माझ्या मनाच्या खिडकीतून बाळ कोल्हटकरांना काय दिसलं?

आपल्या डोळ्यातून सतत ओघळणारी, आसवं पुसण्याचा जरादेखिल प्रयत्न न करता किंचित हासून बाळ कोल्हटकर म्हणाले “आनंद! हा तुझ्या गाण्याचा परिणाम, असं समजू नकोस बरंका”!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*