“अरे हा व्यंकटेश माडगूळकर, नुसता लेखक नाही, तर शिकारीसुद्धा आहे.”

यावेळी आमचे ‘तात्या’ तथा व्यंकटेश माडगूळकरांचा एक मस्त् बलदंड किस्सा !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*