सर्वात जास्त लोकसंख्येचे राज्य

उत्तर प्रदेश हे सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य आहे.

२००१ च्या जनगणनेनुसार उत्तरप्रदेशची लोकसंख्या १६६६०५२८६९ एवढी आहे.

देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक षष्टमांश ही लोकसंख्या आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*