यवतमाळचे शारदाश्रम पांडुलिपी संशोधन केंद्र

Shardashram Pandulipi Research Center in Yavatmal

महाराष्ट्रातील यवतमाळ शहरात इतिहास संशोधक डॉ. वाय देशपांडे यांनी सन १९३२ मध्ये शारदाश्रमाची स्थापना केली.

पांडुलिपीचे ट्रेसिंग व प्रकाशन या इतिहास संशोधन केंद्राव्दारे करण्यात आले आहे.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*