वैजयंती माला यांनी ‘माझा होशिल का? हे गाणं म्हणून दाखवलं

हिंदीवाल्यांच्या चित्रकथेच्या ‘जाणकारी’ बद्दल ‘अपवाद’ वगळता गदिमांचं फारसं चांगलं मत नव्हतं. त्यामुळे ते शक्यतो त्यांना झटकून टाकत असत. पण कधीकधी अशा गमती घडत कि गदिमांनासुद्धा ‘माघार’ घ्यावी लागे…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*