पंचवटीत आता “राम ऊरला नाही” हे मला मान्य नाही!

आजही त्या वास्तूतील अनेक अनुभूति उच्चरवानं सांगतात इथे राम आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*