आजचा विषय करंज्या

पंचखाद्य बेक्डु करंज्या : साहित्य:- दोन वाट्या सुक्याड खोबऱ्याचा कीस, दोन मोठे चमचे भाजलेली खसखस, एक वाटी खारकेची पूड, दोन मोठे चमचे खिसमिस (बेदाणे), एक वाटी खडीसाखरेची पावडर. कृती : खोबऱ्याचा कीस चुरचुरीत, बदामी रंगावर भाजून […]