बाळकृष्ण रंगराव सुंठणकर

लेखक व बेळगाव तरुण भारतचे संपादक

बाळकृष्ण रंगराव सुंठणकर हे लेखक व बेळगाव तरुण भारतचे माजी संपादक होते.

रॉयवाद, महाराष्ट्रीय संतमंडळाचे ऐतिहासिक कार्य. लोकभ्रम कसे नाहिसे होतील विज्ञानाने? tasech जडवाद हे त्यांचे ग्रंथ.

५ डिसेंबर १९९९ रोजी त्यांचे निधन झाले.

mss

# Balkrishna Rangrao Sunthankar

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*