ग.दि.मांनी तो फुटलेला अंगठा पाहिला आणि..

या महाकवीच्या अंतरंगात झुळझुळणाऱ्या मायेच्या झऱ्याची आठवण देणारा हा प्रसंग.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*