एकदा चक्क पुलं स्वतःच कवी झाले!

देवबाप्पा चित्रपटाच्या वेळी चाल रचताना डाडा डाडा अशा डमी शब्दांऐवजी पुलंनी चक्क खरे शब्द टाकले, आणि मग काय गंमत झाली.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*