भज मन वासुदेवानंद

भज मन वासुदेवानंद | Bhaj Man Vasudevanand

प. पू. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंब्ये स्वामी महाराज यांच्यावर सुंदर अशी झालेली काव्य रचना

निर्मिती : वासुदेव शाश्वत अभियान, वसई
संकल्पना : सद्गुरू चरणरज पाध्ये काका
कवी : एकनाथ सहस्त्रबुद्धे
गायक : प्रदीप जगताप

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*