आठव येतो मज तातांचा !

गदिमांनी निर्माण केलेल्या ” आनंदयुगातील ” त्यांचे साहित्यिक आणि चित्रपटीय , स्नेही, सहप्रवासी या सार्‍यांच्या चिरस्मरणीय आठवणी रसाळपणे पुन्हा पुन्हा आठवण्यासाठी ….त्यात रमून जाण्यासाठी !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*