बोधकथा

अंगावर आलेलं संकट असेच झटकून टाकले तर त्यावर सहज मात करता येते

अंगावर आलेलं संकट असेच झटकून टाकले तर त्यावर सहज मात करता येते

एका कुंभाराचे गाढव एकदा एका भल्या मोठ्या खड्ड्यात पडतं. बाहेर येण्यासाठी ते धडपडत असतं. त्याच्या ओरडण्याकडे कुंभाराचे लक्ष जाते पण म्हातारे झालेल्या कुचकामी गाढवाला वाचवून काय उपयोग ? त्याला फुकट खाऊ घालण्यापेक्षा त्याच्यावर माती टाकून त्याला इथेच गाडून टाकू असा स्वार्थी विचार करून एक एक पाटी माती कुंभार गाढवाच्या अंगावर ... >>>

भाषासौंदर्य

आश्विनात जातो जातो म्हणून हुलकावणी दाखविणारी अभ्रे अजूनही आकाशात वेळी अवेळी येतात. अभ्रे दाटली की ती आकाशाला खाली ओढतात; पण आता ढगांचे पांढरे पुंजके खांद्यावर घेऊनच जणू काही आकाश वर उंच उभे असल्यासारखे वाटते. खोडकर पोरे पायाला झोंबली की, वत्सलतेने मोठी माणसे त्यांना वर उचलून घेतात, तशीच ढगांच्या भाराने वाकणारी, ... >>>

वचनामृत

Sane Guruji

प्रत्येक गोष्टीत धर्म आहे, प्रत्येक गोष्ट विचारपूर्वक करणे, सत्य, हित व मंगल यासाठी करणे म्हणजेच धर्म बोलणे, चालणे. बसणे, उठणे ऐकणे, खाणे, पिणे, झोपणे सर्व कर्मात धर्म आहे. धर्म म्हणजे प्रकाश. मोह सोडणे म्हणजे धर्म.
— साने गुरुजी

Jokes

आज नुकतीच एक नवीन म्हण ऐकली…
  गल्लीत ओळखत नाही कुत्रं आणि फेसबुकवर पाच हजार मित्र…