V-514

तुटे वाद संवाद त्यात म्हणावे । विवेके अहंभाव यात जिणावे ।। अहंतागुणे वाद नाना विकारी। तुटे वाद संवाद तो हितकारी ।। दुसर्‍याशी वाद करणे आपण सोडून दिले तरच त्याच्याशी संवाद घडेल.
— समर्थ रामदास