V-553

Swami Vivekanand

आपली मनोवृत्ती जशी असेल तसे आपल्याला जग दिसते. आपले विचार वस्तुंना सुंदर बनवितात, तसेच आपले विचार त्यांना कुरूप ही बनवितात. सारे जग जर आपल्या मनात अेल तर…? मग प्रत्येक वस्तूकडे योग्य दृष्टीनेच पाहाण्याची गरज आहे.
— स्वामी विवेकानंद

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.