v-326

विद्येचा आणि सत्याचा शोध करीत असताना विद्यार्थ्याने मुक्त असले पाहिजे.

— विनोबा भावे

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.