v-317

संपूर्ण निसर्गसृष्टीत एकप्रकारची शिस्तबद्धता आहे, तशीच जीवनातही असणे आवश्यक आहे.

— स्पेन्सर

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.