v-304

आपल्या वागण्यामुळे दुसर्‍याला अजिबात दु:ख होणार नाही याची काळजी घेणे म्हणजेच खरी नीतिमत्ता.
— हर्बर्ट स्पेन्सर

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.