विजक्का

“विजक्का” हे पुस्तक लेखक विनायक आनिखिंडी यांच्या epilepsy किंवा फिट येणे या आजाराने ग्रस्त आणि वयानुसार बुद्धीची वाढ न झालेल्या सख्या बहिणी च्या जीवनाची आणि त्याच्या सामाजीक, कुटुंबिक पैलू असलेली अतिशय हृदयस्पर्शी  कहाणी आहे. […]