v-304

आपल्या वागण्यामुळे दुसर्‍याला अजिबात दु:ख होणार नाही याची काळजी घेणे म्हणजेच खरी नीतिमत्ता. — हर्बर्ट स्पेन्सर