v-317

संपूर्ण निसर्गसृष्टीत एकप्रकारची शिस्तबद्धता आहे, तशीच जीवनातही असणे आवश्यक आहे. — स्पेन्सर