v-316

कायदा म्हणजे नि:स्वार्थी विवेकाचे अखेरचे परिणत रुप होय. — न्या. म. गो. रानडे