अभिजीत आनंद गोसावी

अभिजीत गोसावी हे कंपनी सेक्रेटरीचा व्यवसाय करतात. कंपनी कायदा व फेमा या क्षेत्रात सल्ल्याचे काम करतात.
[…]