पोवाडा श्रीपाद श्रीवल्लभांचा

श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या जीवन कार्यावर प्रकाशझोत टाकणारे एक पारंपरिक काव्य स्वरुप.. म्हणजेच पोवाडा

निर्मिती : वासुदेव शाश्वत अभियान, वसई

संकल्पना : सद्गुरू चरणरज पाध्ये काका

Avatar
About पाध्येकाका, वसई 18 Articles
वासुदेव शाश्वत अभियान,वसई गेली 24 वर्षे आपणा सर्वांच्या सहकार्याने तसेच सद्गुरुंच्या आशीर्वादाने स्वामी महाराजांच्या कार्याचा प्रचार आणि प्रसार करीत आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*