पोवाडा श्रीपाद श्रीवल्लभांचा

श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या जीवन कार्यावर प्रकाशझोत टाकणारे एक पारंपरिक काव्य स्वरुप.. म्हणजेच पोवाडा

निर्मिती : वासुदेव शाश्वत अभियान, वसई

संकल्पना : सद्गुरू चरणरज पाध्ये काका

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*