घेई छंद मकरंद – राहुल देशपांडे आणि ऊस्ताद झाकीर हुसेन जुगलबंदी

घेई छंद मकरंद … – राहुल देशपांडे आणि ऊस्ताद झाकीर हुसेन यांची जुगलबंदी. पुणे येथे २०१५ मध्ये झालेला हा कार्यक्रम. दोन दिग्गज एकत्र आल्यावर श्रोते मंत्रमुग्ध होणारच !! https://www.youtube.com/watch?v=Qq5574qUxVc So we’re not going to release […]

घेई छंद मकरंद … पं. चंद्रकांत लिमये

कट्यार.. मधील पं. वसंतराव देशपांडे यांचे अजरामर पद… त्यांचेच पट्टशिष्य पं. चंद्रकांत लिमये यांच्या आवाजात.. Dazu gehören auch zahlreiche verfilmungen, die bis hin zu cast away – verschollen aus ihre Erklarung essay kaufen dem jahr […]

रवी मी …रवी मी ….

बालगंधर्वांचे हे पद… राहुल देशपांडे आणि आनंद भाटे यांनी सादर केले….. Allowed for suburban growth, the decay of central cities, and increased do my homework america’s reliance on cars

पंडित राम मराठे – झाले युवती मना…

१९८५ मध्ये शिवाजी मंदिरात मानापमान या नाटकातील हे पद पं. राम मराठे यांनी सादर केले. तो त्यांचा ६१ वा वाढदिवस होता. ऑर्गनवर गोविंदराव पटवर्धन आणि तबल्यावर साई बॅंकर… विशेष म्हणजे आधल्याच वर्षी ऑक्टोबर १९८४ मध्ये […]

1 2